Beställning

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att 2020Trend lider ekonomisk skada, får rättsliga följder. 2020Trend friskriver sig för tryckfel, samt fel i specifikation, på samtliga i 2020Trend sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Kortbetalning | PayPal

PayPal möjliggör kortbetalning med VISA, MasterCard, Discover och American Express. Ingen avgift.

Vid betalning med konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart transaktionen har godkänts.

2020Trend förbehåller sig rätten att fördröja leverans om ytterligare säkerhetskontroller av betalning behövs. 

Leverans | Avbeställning

Vårt mål är att leverera inom 30 arbetsdagar. Observera att vid hög lagerbelastning kan leveranstiderna påverkas.

Alla lagervaror skickas inom 1-3 arbetsdagar från beställning.

Vid expedierad beställning är avbeställning ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning är ej möjlig då orderstatusen satts till bearbetar.

2020Trend erbjuder gratis frakt på hela sortimentet. Alla produkter skickas från 2020Trend leverantörer i Hong Kong, Kina, eller Sverige och vid eventuell retur gör kunden denna till Sverige. Fraktbolaget lämnar en avi med information om var paketet kan hämtas.

Kunden ansvarar för eventuella tull- och momsavgifter (eventuella avgifter blir man som kund debiterad av fraktbolaget).

Ångerrätt | Öppet köp

2020Trend erbjuder 14 dagars ångerrätt (öppet köp). Vill kunden utnyttja sin ångerrätt (öppet köp) skall denna kontakta 2020trend här får tydliga instruktioner om hur man går tillväga.

Ångerrätten (öppet köp) gäller endast om varan kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd och alla nacklappar måste vara intakta. Ångerrätten (öppet köp) gäller inte underkläder, badkläder, kosmetika.Kunden har det ekonomiska ansvaret för att returen kommer fram till 2020Trend. Returpaket som inte kommer fram till 2020Trend ersätts inte.

Reklamation

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar sin leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kunden kontakta 2020Trend för instruktioner. Defekta produkter som returneras till 2020Trend bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

Outlöst försändelse

Vid det fall kunden efterfrågar ett nytt leveransförsök debiteras 149 kr för att täcka 2020Trend kostnader för transport.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kunden ej begär ny vara återbetalar eller krediterar 2020Trend summan inom 30 dagar från det datum då den returnerade varan mottagits. Vid det fall en återbetalning ej är möjlig via den metod kund använt vid köpet (t.ex. vid utgånget kort) kontaktar 2020Trend dig för överenskommelse om annat återbetalningssätt.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir 2020Trend egendom tills dess full betalning erlagts.

Kampanjer och erbjudanden | Presentkort

Alla tidsbegränsade kampanjer och erbjudanden som presenteras av 2020Trend gäller en gång per kund, kan inte kombineras med andra erbjudanden och går inte att utnyttja på redan lagd beställning. Eventuella presentkort måste anges av kunden direkt vid köpet i kassan och kan inte läggas till i efterhand av 2020Trend. Presentkort kan varken återbetalas eller återlämnas.

Ansvar för fel

2020Trend ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. 2020Trend bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada. 

2020Trend förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. 2020Trend reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga 2020Trend att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Transportskadat gods

Om en vara från 2020Trend skadats i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas inom skälig tid till ombudet där försändelsen blivit hämtad samt till 2020Trend.

Sekretess

I samband med beställning godkänner kunden att 2020Trend lagrar och använder kundens uppgifter i sin verksamhet för att fullfölja sina åtaganden. 2020Trend skyddar kundens personuppgifter med största omsorg och delar inte med sig av dessa till tredje part.

Säkerhet

2020Trend lagrar ingen betalningsinformation i sina databaser.

Cookies

2020Trend använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. 2020Trend använder cookies för att öka webbplatsens funktionalitet och underlätta för sina besökare. För att undvika cookies är det möjligt att stänga av dom i inställningarna till webbläsaren, men för att webbplatsen ska fungera problemfritt krävs det att cookies är aktiverat.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. 2020Trend kan inte hållas ansvariga för innehåll eller sekretessvillkor på dessa webbplatser.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför 2020Trend kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att 2020Trend befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.